The Orientatieklasje

Het oriëntatieklasje werkt als een overgang naar de kleuterklas. Het is een strategische ruimte met een aparte plaats voor ontspanning, vrij spel, ateliers en andere activiteiten. Deze ruimte kan slechts een tiental kinderen ontvangen en biedt grote voordelen, wij kunnen namelijk aan elk kind de nodige aandacht schenken om al lerend te kunnen groeien en open bloeien.

Het is een idyllische plaats om een overgang te maken van de kribbe naar de kleuterklas waar het individu zich kan ontplooien, zowel op sociaal als op psychisch en lichamelijk vlak.

Victoria Kersen verwelkomt jullie kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar in een familiale en gestructureerde omgeving met een jong team van opvoeders, dat dynamisch en ervaren is.

 

Onze pedagogie

Om jullie kinderen de best mogelijke opvoeding te garanderen hebben wij ons laten inspireren
door  gereputeerde pedagogen zoals Freinet,Montessorri…. We werken onder de vorm van werkgroepen en we staan helemaal achter de pedagogische kant van dit project. We houden ons doel voor ogen ,namelijk dat elk kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt en zelfstandig wordt gedurende zijn verblijf.

Omdat we elk domein van vaardigheden en kennis willen bereiken en omdat we zorg willen dragen voor een goed verloop van hun scholing, hebben we ervoor gezorgd dat elke dag van de week beantwoordt aan een type-activiteit,zoals :

Maandag : muzikale activiteiten rond gevoel voor ritme, zingen, instrumenten en dans : dit alles om de week op een muzikaal nootje in te zetten.

Dinsdag : spelletjes, spelletjes met mekaar waarbij het aanleren en de regels van het leven in groep centraal staan.

Woensdag : een culinaire activiteit om de handigheid te oefenen,om de ingredienten te leren kennen,om te leren werken met gerief,…Het is een prima moment van het groepsgebeuren waarbij we kunnen inspelen op de verschillende domeinen van de competenties zoals het prikkelen van de natuurlijke aanleg voor wetenschap,wiskunde of talen…..

Donderdag : artistieke activiteit,we laten ons inspireren door de technieken of het werk van een artiest om onze kunstwerken te maken.Dat zal de nieuwsgierigheid van jullie kinderen aanwakkeren en ze open stellen voor kunst.

Vrijdag : psychomotorische oefening, we bieden de kinderen psychomotorische oefeningen aan om hun psychische en lichamelijke ontwikkeling in goede banen te leiden.Deze oefenstonden hebben tot doel om zich te amuseren en zich eens goed te laten gaan maar ook om zijn eigen lichaam te leren kennen en te beheersen.Elke oefenstonde bestaat uit drie delen ;een opwarming,het feitelijke doel van de oefening en een terugkeer naar de rust.

Deze opeenvolging van activiteiten is maar een deel van wat de kleuterklas aanbiedt,deze activiteiten worden alle dagen van de week aangeboden het ganse jaar door.

Te ontdekken in een paar dagen…

Onze klas

Onze klas kan 12 kinderen opvangen.
De uren van de klas zijn van 8:30 tot 11:30 en 13:00 tot 16:00.

Tussen 11:30 en 13:00 wordt er opvang voorzien. Een warme maaltijd kan voorzien worden, maar het kind kan ook boterhammen mee brengen.

Interne organisatie

Bij de inschrijving ontvangt elk kind een dagboek ;daarin tekenen we alle nieuwtjes op,steekkaarten ;die geven informatie over de maaltijden,de verversingen,de jaarthema’s,en de verslagen ; die maken het mogelijk om het goede verloop van de ontwikkeling van het kind op te volgen.

De Openingsuren

De kleuterklas Victoria Cerise is alle werkdagen open van 8u30 tot 16u

Vakantie 2014 – 2015

  • Herdenking van 11 november: dinsdag 11 november, 2014
  • Wintervakantie: Van woensdag 24 december, 2014 tot vrijdag 2 januari, 2015
  • Dag 1 mei: vrijdag 1 mei, 2015
  • Hemelvaart donderdag 14 mei, 2015
  • Hemelvaart vrijdag 15 mei, 2015
  • Pinkstermaandag 25 mei, 2015
  • Zomervakantie: van maandag 27 juli- tot vrijdag 14 augustus 2015

Galerie