Victoria Kersen heeft één jaar geleden voor het eerst de deuren geopend in de gemeente Evere. De kribbe bevindt zich in een zeer kalme straat, in de nabijheid van gebouwen van de NAVO, het industriepark Da Vinci en is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Onder het dak van Victoria Kersen bevinden zich, een kribbe, en kinderopvang en een orientatieklasje, het huis is beveiligd en beschikt over een tuin. Victoria Cerise biedt uw kind de ideale plaats om te groeien!

Zodat het kind al groeiend volop plezier beleeft

Hier gaan de kinderen leren, ademen, en zich amuseren. Dit zijn de drie beloftes die de privé- creche  Victoria Kersen aan de ouders maakt. Welkom vanaf 3 maanden, evolueren de kinderen in een buitengewoon kader waar spelen en leren zich vermengen, waar ook psychomotorische activiteiten  plaats vinden en het kind alert gemaakt wordt voor muziek en melodie. De zelfstandigheid van het kind opbouwen en ontwikkelen via het plezier van het leren, vormt de basis van deze methode die door ons team van kinderverzorgsters in de praktijk wordt  gebracht. Om de geest van het kind nog meer  te ontwikkelen (prikkelen) worden de activiteiten georganiseerd  in meerdere talen: Nederlands, Engels,Frans.

Naast het gebruik van meerdere talen en een gepersonaliseerd aanpak, is één van de grote troeven van Victoria Kersen  het bestaan van een oriëntatieklasje  in hetzelfde huis dat  beschouwd wordt als een overgangskleuterklas. Een gediplomeerde kleuterlerares houdt zich bezig met kinderen tussen 2 en 4 jaar. Om de continuïteit van het leerproces te garanderen gebeurt alles in een vertrouwelijke sfeer waar meerdere talen gesproken worden en het kind beter voorbereid wordt op zijn latere integratie op school.

Ons speels huis met een natuurlijk karakter geeft een onderdak aan een nieuw concept dat ons de mogelijkheid geeft (biedt) om tegelijk een kwaliteitsvolle kribbe, een kinderopvang op aanvraag  en een oriëntatieklasje samen te integreren.

Pedagogische methode

De nieuwe pedagogisch vooruitgang gebaseerd op onderzoek toont aan dat geen enkele periode van het leven van een kind zo belangrijk is voor de ontwikkelingen en het toekomstige welzijn als de eerste drie jaar.

Net daarom hebben wij beslist om ons toe te wijden aan de vroegste kinderjaren en een kribbe te stichten die niet alleen als een onthaal en een ontmoetingsplaats werkt maar die ook een echt leerrijke structuur heeft die in staat is om het kind te begeleiden in zijn ontwikkeling.

Onze methodes zijn gebaseerd op de actieve pedagogie (Freinet, Montessori, Decroly, Malaguzzi) die beschouwt dat het kind vrij is, dat zijn ontwikkeling een natuurlijk proces is die in geen enkel geval geforceerd mag worden. Het kind, vanaf zijn vroegste jaren, regisseert zijn eigen leerproces terwijl de opvoeder de rol van begeleider speelt, gevoelig en aandachtig, niet oordelend en vriendelijk.

Bij Victoria Kersen groeit het kind op op zijn eigen ritme in een kalme omgeving die gunstig is voor zijn ontwikkeling.

Dankzij onze methode kan het kind zijn intellectuele capaciteiten en beweegkracht het beste ontwikkelen alsook zijn sociale gewoontes emotionele en cognitieve  die hem als persoon compleet maken en doen openbloeien (ontluiken).

Wij baseren ons pedagogisch project op volgende uitgangspunten:

 • Elk kind ontdekt de wereld met al zijn zintuigen, daarvoor moet de omgeving voldoende geschikt zijn en voldoende mogelijkheden bieden aan hem bieden: de kribbe moet eerst en vooral een ‘ levenslaboratorium’ zijn. (‘laboratorium waar het leven wordt ontdekt’)
 • Alle vakken zijn gelijklopend en spelen een cruciale rol tijdens het leerproces zowel op taalniveau en beweegkracht als op emotioneel en sociaal vlak.
 • De verwerving van competenties is even belangrijk als de verwerving van kennis.
 • De volwassenen en opvoeders zijn in dienst van het kind en helpen hem om zelfstandig en vrij te zijn.

Het kind heeft een harmonieuze en aangeboren band met de natuur en al wat hem omringt. Tijdens de dag wisselen momenten zich af waar veel energie wordt opgebruikt ( de nood om te ontdekken) met momenten van concentratie (ontwaking spelletjes), maar ook met momenten waar de moeheid domineert ( de nood om zich te kalmeren en rusten). Gegeven deze natuurlijke behoeftes, is ons programma aangepast op maat van het kind.

De routine

We stellen vast dat naast de activiteiten de routine een prominente rol speelt tijdens het leerproces van het kind. Eén van de belangrijke punten van ons pedagogisch plan is om de zelfstandigheid en het eigen initiatief van het kind vanaf zijn vroegste jaren aan te moedigen, door enerzijds zijn leerproces te vergemakkelijken en motiveren, en anderzijds door zijn persoonlijke ontwikkeling te begunstigen.

De maaltijd

Zowel tijdens het middageten als het vieruurtje, bieden de maaltijden de mogelijkheid om te communiceren en te genieten van de momenten van samenzijn, maar ook om te leren over voedsel ( woordenschat: fruit, groente). Het helpt ook de zelfstandigheid te oefenen, lepeltje vasthouden, zelfstandig drinken, smaak ontwikkelen en uitdrukken, experimenteren. Alle kinderen worden vriendelijk verzocht om te helpen tijdens het opruimen en hun handen te wassen, met of zonder hulp gelet op zijn vaardigheden.

Alle maaltijden worden ter plaatse gemaakt. Aan de basis van elke maaltijd staan verse producten, zout wordt vermeden.

De verversing

De verversing is ook een moment van groot belang. Het biedt de mogelijkheid om de band tussen het kind en de opvoeder te versterken. Het is het moment dat de opvoedester een gepersonaliseerde hulp biedt: ze praat, kalmeert en kuist het kind. Het is ook het moment waan op het kind zichzelf ontdekt en zich bewust maakt van zijn eigen lichaam.

Om het welzijn van uw kind te garanderen, hebben we een voorkeur voor natuurlijke producten die gebruikt worden tijdens de verversing van de luiers.

Net daarom hebben we onze eigen zalf gecreëerd oléo calcaire op basis van olijfolie en d’eau de chaux. Het gebruik van dit 100% natuurlijk middel is gegarandeerd zonder tegenwerkingen en is geschikt voor alle leeftijden, het vermindert roodheid rond de billen die veroorzaakt word door de zuurheid van urine en ontlasting.

Het dutje

Voor ons is het van groot belang om het biologische ritme van het kind te respecteren. Bij het allerkleinste signaal van moeheid of slaperigheid leggen we het kind in een bedje en zorgen wij voor de nodige rust. Vanaf een bepaald moment passen de kinderen hun slaapgewoontes automatisch aan aan het ritme dat van toepassing is in de kribbe zelf.

De rust van het kind is zeer belangrijk, en om de rustgevende omgeving van een huis na te bootsen, slaapt elk kind in zijn eigen bed, met eigen mobieltje, knuffel, tut en dekentje.

Het dutje gaat gepaard met de pauze van de verzorgsters wat het bewaren van de kalmte bevorderd. Voor het slapengaan luidt vaak een rustgevende muziek of wordt een verhaaltje gelezen om de kinderen in de stemming te krijgen zodat ze makkelijk hun rust kunnen vinden.

De rituelen

Bij Victoria Kersen gebruiken we veel ritueeltjes om de dagritmes te doen verlopen. Aangezien de kinderen weinig begrip hebben voor de tijd, is het essentieel om herkenningstekens te plaatsen tijdens de dag. Daarvoor begint elke activiteit met een klein ritueeltje (tellen voor de maaltijden, liedjes zingen tijdens het opruimen, het knuffelritueeltje). De ritueeltjes geven het kind de mogelijkheid zich veilig te voelen en zelfstandig te zijn tijdens de dag.

Een groot deel van de activiteiten is  bestemd voor kinderen die al zelfstandig kunnen zitten en zich natuurlijk kunnen aanpassen aan de voorgestelde pedagogische doelen. Voor de baby’s jonger dan 6 maanden organiseren wij andere ontwakingsactiviteiten, sensorische tapijten, mobieltjes, muziek.

Pedagogische doelen van 0 tot 3 jaar

Het is belangrijk de pedagogische doelen aan het kind voor te stellen rekening houdend met zijn totaliteit.

Van 0 tot 3 jaar leert het kind niet alleen te praten en te stappen, maar ook ontdekt  zijn eigen lichaam, ontwikkelt het zijn persoonlijkheid, ontdekt de realiteit en de wereld rondom hem, leert het delen en zijn behoeftes uitdrukken.

Elk etappe tijdens het groeiproces is gekenmerkt door grote veranderingen in zijn capaciteiten. Ons doel als specialisten in de vroege kinderjaren is om uw kind te begeleiden bij het volgende:

 • De ontwikkeling van het socialiseringsproces
 • De fysische en motorieke ontwikkeling
 • Het opbouwen van zijn persoonlijkheid alsmede het winnen van zelfvertrouwen en het ondernemen van initiatieven.
 • Het ontwikkelen van emoties en het gevoelsleven.
 • Het ontwikkelen van cognitieve en taalcompetenties.  

De sector van de vroege kinderjaren is niet alleen ons beroep maar ook onze passie, we stellen alles in dienst om het welzijn van de kinderen te garanderen.

Eén dag bij Victoria Kersen

In de kribbe wordt het dagelijkse ritme bepaald door gestructureerde activiteiten, gebaseerd op de individuele competities van elk kind, momenten van vrij spel maar ook de dagelijkse routine, zoals maaltijden, verversing, rusttijd.

Activiteiten en spelletjes

Elke dag organiseren wij verschillende activiteiten aangepast aan de leeftijd en de competenties van het kind zelf.

Activiteiten tekenen en schilderen

De kinderen ontdekken zowel de kleuren als de verschillende technieken van tekenen en schilderen. Tijdens het schilderen ontwikkelt het kind de fijne motoriek die het tijdens de bewegingen van het penseel uitoefent of  door simpelweg met de vingers te werk te gaan. Maar het tekenen en schilderen zijn eerst en vooral media die de non-verbale uitdrukking mogelijk maken die de creativiteit van een jong kind prikkelen.

 Muzikale en ritmische activiteiten

Tijdens deze activiteiten hebben de kinderen de mogelijkheid om echte instrumenten te bespelen. Het oor sensibiliseren voor klanken, geluiden, melodie en ritme is voor de kinderen op prille leeftijd van groot belang.

Activiteiten van bewerking

Tijdens deze activiteiten bieden we zout deeg, plasticine en een bak waar ze verschillende materialen kunnen voelen. Het kind is vrij om te handelen en experimenteren, en om verschillende texturen te ontdekken. Naast de creaties ontwikkelen de kinderen hun fijne motoriek, bijvoorbeeld overgieten – basisactiviteiten voor kinderen onder de drie jaar.

Psychomotorisch traject

Wij organiseren psychomotorische trajecten om de kinderen te laten spelen en hun lichaam te ontdekken. Op het ritme van muziek krijgen ze de gelegenheid om te bewegen en nieuwe bewegingen te ontdekken. We beschikken over veel materieel zodat we veel variatie kunnen brengen tijdens de activiteiten, altijd met veel aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten.

Symbolische spelletjes

Symbolische(of nabootsende) spelletjes voor de kinderen die ‘doen alsof’.De kinderen hebben de mogelijkheid om dagelijkse bezigheden na te bootsen, zoals eten maken, zich ontfermen over een poppetje.

Deze symbolische spelletjes zijn belangrijk en leren de kinderen verschillende objecten van het dagelijkse leven te behandelen of bewerken en onderling verbanden op te bouwen. In een rol kruipen en doen alsof helpt het kind zich open te stellen bevrijdt het van zijn eigen frustraties.

Heuristische spelletjes

We geven de kinderen gerecupereerd materieel (glas, hout, dopjes) waarmee ze vrij kunnen spelen op een spontane manier en zonder interventie van de volwassenen. Het kind ontdekt en experimenteert met de relaties tussen de objecten in de ruimte volgens  de  manier waarop ze gebruikt worden en ontwikkelt op een autonome manier zijn reflexen.

Naast de gestructureerde activiteiten bieden wij de kinderen vanaf hun vroegste jaren ook vrij spel aan die een fundamentele rol speelt, met een zeer prominente educatieve waarde. Na het einde van de gestructureerde activiteiten krijgen de kinderen tijd voor vrij spel: verschillende spelletjes worden ter beschikking gesteld en de kinderen kunnen zelfstandig keuzes maken.

De volwassenen zijn aanwezig en altijd bereid om te spelen met elk van de kinderen, ook om verhaaltjes te vertellen of liedjes zingen. De volwassenen doen mee alleen op vraag van de kinderen. Het is belangrijk om zulke momenten van vrij spel de nodige aandacht te schenken zij zijn namelijk een bron van creativiteit en verbeeldingsvermogen voor het kind. Zonder de interventie van de volwassenen leren de kinderen spontaan banden te leggen en ook vinden ze vaak zelf de juiste weg tijdens een conflict dankzij onderhandelen.

Een groot deel van deze activiteiten zijn voorgesteld aan kinderen die al zelfstandig kunnen zitten en zich kunnen aanpassen aan de pedagogische doelen. Voor de baby’s organiseren we andere oriëntatie-activiteiten: sensorische tapijten, mobieltjes, muziek…

Maandag – A.M

Muziek

 

Maandag – P.M

Liedjes, wiegeliedjes

Dinsdag – A.M

Hindernissen parcours

Dinsdag – P.M

Turnen op de mat, ontspanning

Woensdag – A.M

sessie creatieve handelingen

Woensdag – P.M

keuken

Donderdag – A.M

Artistieke activiteit

Donderdag – P.M

Vrij tekenen

Vrijdag – A.M

Heuristische spellen

Vrijdag – P.M

Rollenspel

De  middelgrote afdeling

In de middelgrote afdeling verwelkomen we jullie kinderen vanaf het moment dat ze zelfstandig kunnen stappen tot het moment dat wij ze beschouwen als voldoende geïntegreerd om deel uit te maken van het oriëntatieklasje .

De afdeling is verdeeld in een plaats voor symbolische spelletjes (keuken, poppetjes, klein huisje), een ruime plaats voor spelletjes die wij gebruiken om de psychomotoriek te ontwikkelen, waar ook gestructureerde activiteiten plaats vinden. Aan de verschillende kanten vinden onze ateliers plaats: lezen en relaxatie, heuristische spelletjes, schilder- en tekenactiviteiten en bewerkingsactiviteiten. De zaal heeft grote vensters met een mooi uitzicht naar de tuin toe en die zorgen voor veel daglicht.

De didactiek

Elke dag stellen de opvoeders gestructureerde of semi-gestructureerde activiteiten voor. Deze activiteiten zijn gerealiseerd op basis van pedagogische reflectie om aan de behoeftes van elk kind te beantwoorden.

Vaak gebeuren deze activiteiten in groep of zijn ze verdeeld in kleinere groepen. Klankmanipulaties, muzikale alertheid, lichamelijke expressies, artistieke activiteiten, taal of heuristische spelletjes, symbolische spelletjes. Het is belangrijk te melden dat de kinderen worden uitgenodigd om te participeren en in geen geval verplicht zijn om mee te doen. Het gebeurt vaak dat een kind interesse toont voor een activiteit die niet bedoeld is voor zijn vroege jaren, maar het handelt als individu uit een innerlijke noodzaak en beslist zelf wat het precies wil doen.

De semi gestructureerde activiteiten, in tegenstelling tot de ateliers, bieden het kind de mogelijkheid om zelfstandiger te handelen. Meerdere tapijten zijn aanwezig en elk ‘werktapijt’ heeft de functie van atelier. De kinderen zijn vrij om zelf de activiteit te kiezen (puzzel, lezen, tekenen…) volgens hun behoefte en wil, en ze kunnen zelf kiezen of ze in groep gaan werken of individueel. De kinderen kunnen vrij bewegen en zelf beslissen om van activiteit te veranderen Kinderen hebben de natuurlijke behoefte om de oefeningen te heralen, tot verwerving van competenties. De opvoeders observeren aandachtig en zijn altijd bereid om een atelier opnieuw te organiseren als de kinderen dat wensen.

Het schooljaar is georganiseerd volgens thema’s en seizoenen (lente, zomer, herfst, winter) en de grote feestdagen van het jaar (carnaval, Kerstmis).

Deze thema’s zijn gekozen om bepaalde kennis te vergaren maar ze zijn vooral gekozen om ervaring op te doen op maat van het kind (bijvoorbeeld, tijdens de winter ontdekken wij het koude weer, het ijs, maar ook groenten en fruit van het seizoen)

Bovenop alle gestructureerde activiteiten, organiseren wij het hele jaar door ‘onderzoeklaboratoria’ waar de kinderen kunnen experimenteren, aanraken, voelen, hun eigen hypotheses maken en hun eigen conclusies trekken, dus hun eigen ervaring opdoen tijdens het leerproces. Een kind groeit al handelend en leert dankzij zijn eigen ervaring. We organiseren ook laboratoria om de zintuigen te ontwikkelen (licht…)

Meer nog, we vestigen onze aandacht en liefde op de natuur in het bijzonder. Daarom gebruiken wij natuurlijke materialen, recuperatiematerieel of simpelweg objecten die rechtstreeks van de natuur komen( stenen, bladeren, sneetjes hout, dennenappels)

De kinderen zijn van nature nieuwsgierig en het is fundamenteel om hen te sensibiliseren vanaf hun vroege jaren naar alles wat de natuur ons te bieden heeft: geuren, verschillende elementen en texturen, het bos dat ons vaak meer te bieden heeft op educatief vlak dan gesofisticeerde  spelletjes van plastiek.

De tuin: Vanaf het moment dat het weer het ons toelaat, maken de kinderen gebruik van de tuin. Daar genieten ze van voldoende plaats om te bewegen in alle vrijheid ( schuifaf, schommels en zandbak zijn ter beschikking). We stimuleren de nieuwsgierigheid van de kinderen. Eens buiten worden ze onderzoekend (insecten, bladeren, planten en bloemen).

Op een kalme manier winnen wij hun vertrouwen en leren we ze ontdekken, ruiken en verschillende objecten in de tuin observeren, bijvoorbeeld het fruit in onze fruitbomen. Als het warm is, spelen wij waterspelletjes. In het begin van het voorjaar organiseren wij tuiniersactiviteiten, waar de kinderen de kans krijgen zicht in de openlucht te begeven  en zich ontfermen over de planten. Wij gebruiken onze kruiden om de zintuigen te prikkelen.

Of het nu gaat over schilderen, muziek of psychomotoriek wij baseren  al onze activiteiten altijd op dezelfde filosofie, het kind moet kunnen experimenteren, zich vrij voelen om keuzes te maken, bewegen en handelen. Het kind ontdekt de wereld op zijn eigen manier en elke ervaring brengt kennis zonder verplichtingen.

Het kader van de opvang.

We verwelkomen uw kinderen in een volledig uitgerust huis, met een ruime goed verlichte woonkamer, en met ruime kamers. Alle meubels zijn op kindermaat, zoals een mini toilet en een mini wastafel. We hebben voor natuurlijke materialen gekozen zoals hout en veilige verfsoorten. Het bestek is speciaal voor kinderen ontworpen; sterk en onbreekbaar. En van zodra het weer het toelaat, kunnen de kinderen zich uitleven tussen schommels, glijbanen, zandbakken, in onze grote tuin.

De aanpassing

De aanpassingsperiode is nodig voor elk kind dat toetreedt in de crèche.

Ze heeft tot doel dat het kind zich eigen maakt aan de groep ,aan de nieuwe omgeving en aan het ritme van een gemeenschap.Het is ook de gelegenheid voor onze ploeg om het kind beter te leren kennen en om zo beter te kunnen inspelen op de echte noden ervan.

De aanpassingsperiode start in de laatste week van de maand die vooraf gaat aan de toetreding van uw kind in de crèche. Hierna volgt het programma dat steunt op gekende ervaringen en dat heel doeltreffend werkt : Dankzij dit aanpassingsprogramma hopen we zowel de ouders als de kinderen op hun gemak te stellen.

Deze aanpassing is inbegrepen in de inschrijving maar is beperkt tot 4 dagen.

De Openingsuren

Het centrum Victoria Cerise is alle werkdagen open van 7:30 tot 18:30.

De Verantwoordelijke van de kinderopvanglocatie

Mevrouw Julie Lemaire – 0489/734 292

Vakantie 2014 – 2015

 • Herdenking van 11 november: dinsdag 11 november, 2014
 • Wintervakantie: Van woensdag 24 december, 2014 tot vrijdag 2 januari, 2015
 • Dag 1 mei: vrijdag 1 mei, 2015
 • Hemelvaart donderdag 14 mei, 2015
 • Hemelvaart vrijdag 15 mei, 2015
 • Pinksteren maandag 25 mei, 2015
 • Zomervakantie: van maandag 27 juli- tot vrijdag 14 augustus 2015

Galerie